Våldet trappas upp i Israel och Palestina

Den senaste veckan har våldet i Israel och Palestina eskalerat.