Stora problemet uppdagas – inne i studion

”Det funkar inte som det ska göra”