1,5 miljon flyktingar till Tyskland

Tyska myndigheter uppskattar att uppemot 1,5 miljoner flyktingar ska komma till Tyskland i år.