Världsunik undersökning ska hjälpa till att underlätta för akutmottagningar

Undersökning ska se om det går att underlätta för akutmottagningar i landet.