Tar till sjuka metoder
– för att bli världsbäst

NHL-svenskarnas märkliga träning