Instängd i timmar här grävs ”Piper” fram

Hjärtskärande gnyende manade på räddningarbetarna