Allianskälla: Det blir helt meningslöst att förhandla om de är med

V:s medverkan äventyrar flyktingförhandlingarn