Det här flygplanet vill du inte sitta på

Passagerarflygplanet ska lyfta - då händer det som inte får hända