Detta är Kinberg Batras stora utmaning

Mellin, Swedin och Svanborg-Sjövall om Anna Kinberg Batras stora utmaningar framåt