Rasar mot detaljen i ”Så mycket bättre”

"Hur kan de göra så här mot henne?”