Minst två döda i tyfonen Koppu

Tusentals flyr sina hem i Filippinerna