Hög konsumtion av kött ger övergödning i havet

Ökad köttkonsumtion är en orsak till övergödningen i haven.