"Henrik Torehammar ny president i Brasilien"

Här skojar fansen till det i studion.