Män utan ansvar för barn har lättast att få nytt jobb

Att vara man och utan barn är starka faktorer för att få ett jobb efter att ha blivit arbetslös.