"Att vara superrik är som att komma ut ur garderoben"

Superrika behöver terapi när de skäms för att vara för rika.