Tusentals flyktingar fast vid gränsövergångar på västra Balkan

Kroatien öppnar gränsen mot Serbien