Stort sökpådrag efter båtbrand på Västkusten

"Vi söker i vattnet och på land"