Asylboende i Munkedal i lågor

Räddningstjänsten har inte kunnat slå fast orsak