Plats i klassrum påverkar resultat

Ny undersökning visar att platsen man har i klassrummet kan påverka skolresultaten.