Kommuner anmäler sig själva

Högt flyktingtryck gör att kommuner anmäler sig själva.