Varför brinner asylboendena?

Flera flyktingförläggningar har brunnit på kort tid.