Är skattehöjningar att vänta?

Per-Arne Andersson: "Staten ger full kostnadstäckning"