Vidriga handlingen – mot oskyldiga valpen

Så gick det för valpen som föddes utan ryggrad och dumpades i en papperskorg