Migrationsverkets presskonferens om flyktingprognosen

Den senaste tidens stora ökning av människor som söker skydd i Europa är historisk