Ryktet fortsätter att förfölja Chris mamma

”Ligger det någon sanning i det?”