Många skolattacker har skakat USA genom åren

Här är några av de största skolmassakerna genom åren