Experten: ”Det driver en person till en sådan här handling”

Krishanteringsexperten Peter Jonsson om vad som kan ligga bakom en skolattack