The Program

Prisbelönta Stephen Frears svarar för regin till den laddade historien om tävlingscyklisten Lance Armstrong. Armstrongs vilja att vinna var så stark
att den drev honom till att utföra oförlåtliga handlingar och svika alla som trodde på honom. Hans liv avslöjar den bistra verkligheten, att vissa tävlingar är till synes omöjliga att vinna utan att ta till otillåtna medel.