Rättegång inledd för Vårgårdamord

Nu har rättegången om mordet i Vårgårda inletts.