Här får överfulla båten hjälp i land

Människor skakade av köld och var nära att kantra