Mosas när han gör magisk prestation

Kan inte passa – då gör han något mycket imponerande