Försvarsadvokaten om Ikea-rättegången

Försvarsadvokaten Per-Ingvar Ekblad om Ikea-rättegången.