Bevisen – det talar för och det talar emot att 35-åringen är skyldig

Sammanställning av bevisläget i Lisa Holm-fallet – Leif Silbersky kommenterar