Här flyr 105-åringen mot Sverige

Bibihal Uzbeki flyr från Afghanistan för att få ett bättre liv.