Spöket berättar om sitt liv

Fortsatt kontakt med andarna