Det mystiska händer i källaren

Vad försöker spöket säga?