Lång vårdnadstvist om katt är avgjord

Den ovanliga vårdnadstvisten avgjordes i Svea hovrätt