Lång vårdnadstvist om katt avgjord

Vårdnadstvist om en i dag 13 år gammal katt har avgjorts av Svea hovrätt.