”Har inte tillfört försvaret något alls”

Målsägarbiträde Tore Brandler om försvarets vittnen