Så fortsätter rättegången

Sista vittnena hörs idag och DNA–bevisningen synas närmare