AKP segrare i Turkiet

Spänd stämning i kurddominerade områden –oroligheter har utbrytit