Barnen återvänder – efter tragedin i skolan

Skolan förbereder sig för reaktioner hos elever och lärare.