Sverige är mitt ljus i mörkret

I september 2003 avvisades då sjuåriga Nadina Imamovic till Bosnien. Fallet fick stor medial uppmärksamhet eftersom Nadina har en svår ögonsjukdom. Vi träffar henne i Sarajevo.