"Våldet i Turkiet måste få ett stopp"

OSCE om turkiska valet