"En tid präglad av politisk oreda"

Stefan Löfvens första år vid makten