Nu flyr folket från blodbadet Aleppo

Andra dagen av sammandrabbningar i staden