Här blir Federley (C) attackerad – av en gris

EU-politikern Fredrick Federley skulle spela in en reklamfilm när det oväntade hände.