Så kommer vapnen in i Sverige

Experten: "Man skjuter för att döda"