Den otroliga springturen

Hunden sprang tillsammans med cyklisterna i 170 mil