Kina och Taiwan i unikt möte

Det är ett historiskt handslag. För först gången på över 60 år har presidenterna för de gamla fienderna Kina och Taiwan träffats. Enligt de själva vill de verka för stabilitet och fred, men mötet har orsakat protester.